In uitvoering
Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Feedback 4 Pijler techniek

Je bent aan het einde gekomen van de module 4 Pijlertechniek. Als onderdeel van de pilotfase van deze online cursus, wil ik je graag vragen om je feedback op deze module. Hiervoor kun je het onderstaande formulier invullen