In uitvoering
Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Feedback Kiezen en Keuzes maken

Je bent aan het einde gekomen van de module Kiezen en Keuzes maken. Als onderdeel van de pilotfase van deze online cursus, wil ik je graag vragen om je feedback op deze module. Hiervoor kun je het onderstaande formulier invullen